home Blog, Fotogarfii Salina Cacica

Salina Cacica

Salina Cacica.
Cercetările arheologice întreprinse la Cacica au atestat că aici a existat una din cele mai vechi exploatări de sare recristalizată din saramură din Europa, datate din perioada culturii Starčevo-Criș din neoliticul timpuriu  În zonă există și în prezent mai multe izvoare sărate.